Národní poradenské fórum je poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě.

Přehled poskytovatelů kariérového poradenství

Články

Všechny články

Metodická pomoc učitelům odborných škol

Praha , 28. 06. 2012

V březnu 2012 byl ukončen tříletý národní projekt KURIKULUM S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, …

Portál Vzdělávání a práce

Praha, 28. 06. 2012

Užitečné webové zdroje - na stránku jsme přidali další zajímavý odkaz na portál VZDĚLÁVÁNÍ A PRÁCE, který vznikl v rámci …

Události

Všechny události

Mezinárodní konference Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Bratislava, 19.5.2015

Mezinárodní konference "Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry"Konference na téma kariérového poradenství organizovaná slovenským Národným ústavom celoživotného vzdelávania v Bratislavě se týká tématu rozvoje dovedností …

22. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“

Kroměříž, 13. - 14. 5. 2015

Ve dnech 13. - 14. května 2015 se uskuteční 22. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem „Rok průmyslu …