Článek

Úvodní strana » Archiv článků » Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2011

Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2011

Autor: , publikováno dne: 04. 05. 2012

Publikaci vydal Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra II -KP, zachycuje vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků v posledních 5 až 10 letech. Poté z různých pohledů představuje situaci na trhu práce z pohledu absolventů. Významná část je věnována zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením. Jsou zde zmapovány profesní a kvalifikační požadavky zaměstnavatelů na tyto absolventy a řada příkladů dobré praxe. Nechybí zde ani srovnávací výsledky vztahující se k nezaměstnanosti absolventů škol podle dosaženého vzdělání a krajů. V publikaci je zařazena také analýza nabídek zaměstnání a jejich požadavků uveřejněných v inzerátech v denním tisku i na internetu. Publikaci si můžete stáhnout v sekci informační zdroje/odborné publikace.