Archiv článků

Úvodní strana » Archiv článků

Rok 2010

2012 2011

2. zasedání Národního poradenského fóra

Praha, 31. 08. 2010

Dne 31. srpna 2010 proběhlo v Zasedacím sále C 081 MŠMT druhé zasedání Národního poradenského fóra (NPF). Hlavním bodem programu bylo představení Akčního plánu NPF pro roky 2010 – 2012. Účastníci byli seznámeni s novým webovým portálem NPF.

1. zasedání Národního poradenského fóra

Praha, 17. 05. 2010

Dne 17. května se v prostorách Velkého zrcadlového sálu MŠMT konalo 1. zasedání Národního poradenského fóra (NPF). Na programu výše uvedeného setkání bylo např. představení plánů MŠMT a MPSV v oblasti poradenství s ohledem na gesci obou resortů. V průběhu jednání byly ustanoveny následující klíčové priority NPF pro roky 2010-2012: Realizovat meta-analytické práce a další specifické …

Stabilizace Národního poradenského fóra

Praha, 13. 05. 2010

Národní poradenské fórum bylo zřízeno dne 13.5.2010 rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR, jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. NPF nenahrazuje již existující koordinační struktury v poradenství, nýbrž realizuje své cíle prostřednictvím členských organizací, pracovních skupin a projektových partnerství. …