Archiv článků

Úvodní strana » Archiv článků

Rok 2011

2012 2010

5. zasedání Národního poradenského fóra

Praha, 27. 09. 2011

Dne 27. září 2011 proběhlo v zasedací místnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 5. zasedání Národního poradenského fóra, na kterém se řešila především otázka připravovaného IPn projektu "Kariérové poradenství". Zástupce MPSV dále informoval NPF o stávajícím vymezení kompetencí mezi MPSV a ÚP ČR – GŘ v oblasti kariérového poradenství. Zástupci Euroguidance navíc pozvali členy NPF …

Odborná diskuze k projektovým záměrům připravovaných IPn v rámci OP 3.2 OP VK

Praha, 20. 06. 2011

Dne 20. června 2011 proběhla v prostorách MŠMT odborná diskuze k projektovým záměrům připravovaných Individuálních projektů národních, které budou předloženy v rámci plánované výzvy v oblasti podpory 3.2 OP VK - Podpora nabídky další vzdělávání.    Představeny byly následující projekty: Kariérové poradenství – podpora dalšího vzdělávání Podpora procesů uznávání - UNIV 3 Rozvoj činnosti škol - UNIV …

4. zasedání Národního poradenského fóra

Praha, 27. 04. 2011

Dne 27. dubna 2011 proběhlo v zasedací místnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4. zasedání Národního poradenského fóra, na kterém se řešila především otázka další práce na Akčním plánu a práce na připravovaném IPn projektu ke kariérovému poradenství.Dále zástupci DZS představili nový ročník Ceny kariérového poradenství. Příští, již 5. zasedání, se uskuteční opět na MŠMT …

3. zasedání NPF

Praha, 02. 02. 2011

Dne 2. února 2011 proběhlo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 3. zasedání Národního poradenského fóra, na kterém se kromě obecných záležitostí řešila především otázka další práce na Akčním plánu. Gestoři jednotlivých kapitol seznámili ostatní členy NPF se současným stavem Akčního plánu a představili svoje vize do budoucnosti. Především iniciovali …