Archiv článků

Úvodní strana » Archiv článků

Rok 2012

2011 2010

BEDUin newsletter

Praha , 05. 06. 2012

Obecně prospěšná společnost EDUin je vydavatelem newsletteru - průvodce světem vzdělávání, který v pravidelných týdenních přehledech přináší souhrn nejzajímavějších aktuálních událostí. Představu o obsahu si můžete udělat z výběru klíčových témat posledních týdnů: výzkum postojů českých středoškoláků, maturity, jednotná zkouška pro učně, omezení akreditace plzeňským právům, změna zákona o pedagogikých …

PLOTEUS

Praha , 01. 06. 2012

Seznamte se s PLOTEEM, portálem vzdělávacích příležitostí v Evropě: http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=cs který se zaměřuje na na usnadnění orientace v existujících informacích o vzdělávacích příležitostech. Identifikaci a klasifikaci jednotlivých informačních zdrojů provádí národní informační střediska pro poradenství, které tvoří evropskou síť (Euroguidance) ustavenou v rámci programu Leonardo da Vinci, a příslušné …

Časopis Lifelong Learning

Brno, 30. 05. 2012

Do sekce informační zdroje/užitečné webové zdroje jsme přidali odkaz na čaopis Lifelong Learning, vydávaný Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, který vychází od roku 2011.Časopis Lifelong Learning: je nezávislým recenzovaným vědecko-odborným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, vynikající studentské práce, zprávy a analytické recenze vztahující se …

SKILLS.OECD

Praha, 30. 05. 2012

Srovnání výsledků České republiky a ostatních zemí OECD v klíčových kompetencích z hlediska pracovního trhu nabízí závěrečná doporučení (OECD Skills Strategy), zajímavé z hlediska kariérového poradenství. Oblastmi měření byly např. výsledky českých studentů (PISA), věkové a genderové rozložení na pracovním trhu či současné vzdělávací trendy v České republice. Kromě základních …

Bilanční diagnostika - projekt NVF

Praha , 25. 05. 2012

Letos v dubnu odstartoval projekt mezinárodní spolupráce Národního vzdělávacího fondu s názvem Bilanční diagnostika. Cílem projektu s pěti zahraničními partnery je výměna praktických i teoretických zkušeností v oblasti bilanční diagnostiky, inovace stávajících metod práce s klienty (uchazeči o zaměstnání) a navržení podmínek pro jejich efektivní aplikaci do praxe Úřadu práce ČR. Nosnými tématy projektu jsou: podstata a role BDg v ČR a …

1 2 3 4 5 6