Archiv článků

Úvodní strana » Archiv článků

Rok 2012

2011 2010

Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2011

Praha, 04. 05. 2012

Publikaci vydal Národní ústav pro vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra II -KP, zachycuje vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků v posledních 5 až 10 letech. Poté z různých pohledů představuje situaci na trhu práce z pohledu absolventů. Významná část je věnována zaměstnávání absolventů se zdravotním postižením. Jsou zde zmapovány profesní a kvalifikační požadavky …

Od strategie k praxi

Praha, 27. 04. 2012

Pod tímto názvem se skrývá zpráva, která reflektuje diskusi probíhající na konferenci Strategie a systémy celoživotního poradenství – budování cesty (Lifelong guidance policies and systems – Building the stepping stones, Finsko, listopad 2006) konané během finského předsednictví EU a na konferenci agentury Cedefop pořádané na téma Poradenství pro rozvoj pracovních …

Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Praha, 27. 04. 2012

Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání (realizuje MŠMT a NUV za fin. podpory ESF a ČR). Hlavním cílem projektu je přímá pomoc  středním odborným školám a konzervatořím v jejich reformě. Projekt nabízí učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům odborných …

Career Guidance and Public Policy

ČR, 24. 04. 2012

V sekci odborné publikace můžete nově nalézt inspirativní materiál OECD, shrnujícího výsledky výzkumu, který probíhal od roku 2011 ve 14 zemích OECD.Dozvíte se, jak zavedení kariérového poradenství pomáhá k naplňování dlouhodobých záměrů (např. cílů celoživotního vzdělávání), získáte přehled příkladů dobré praxe a možností financování KP. Publikace má 173 stran ve …

Institute of Career Guidance

ČR, 24. 04. 2012

Do sekce informační zdroje/užitečné webové zdroje jsme přidali odkaz na zajímavou britskou organizaci - Institute of Career Guidance. Kromě vydávání publikací, pořádání konferencí a seminářů ke kariérovému poradenství realizují  celonárodní kampań Action on Careers - Making a difference s cílem propagovat pozitivní efekty kariérového poradenství na jednotlivce, národní ekonomiku a …

1 2 3 4 5 6