Archiv článků

Úvodní strana » Archiv článků

Rok 2012

2011 2010

Glosář kariérového poradenství - žádost o spolupráci

ČR, 18. 04. 2012

Cílem připravovaného Glosáře je definice základních pojmů v oblasti KP, které jsou pro obor zásadní nebo/a může být jejich výklad mnohoznačný. Účelem je nyní shromáždit a následně definovat ty pojmy, které jsou klíčové a které využíváme denně v naší praxi. V této první fázi, která bude probíhat do 4. května, …

Podpora znevýhodněných studentů a škol - ČR v mezinárodním srovnání OECD

Praha, 13. 04. 2012

Zpráva OECD ze dne 9.2.2012 s názvem: „Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných studentů a škol“ shrnuje výsledky  projektu „Účinné politiky pro překonávání školního selhání“ („Overcoming School Failure: Policies that Work“), kterého se účastnilo devět zemí včetně ČR. Projekt reaguje na skutečnost, že v zemích OECD průměrně 19 % …

1 2 3 4 5 6