Archiv článků

Úvodní strana » Archiv článků

Rok 2012

2011 2010

Europass newsletter 2/2012

Praha , 20. 06. 2012

Druhý letošní newsletter Národního centra EUROPASS ČR se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Dočtete se o dvou letošních novinkách v dodatcích k osvědčení. První novinkou je, že bude letos poprvé absolventům škol k dispozici dodatek …

Týdny vzdělávání dospělých® v ČR 2012

Praha, 14. 06. 2012

Týdny vzdělávání dospělých vznikl díky kreativním vzdělavatelům a nadšencům z různých koutů světa, kteří byli přesvědčeni o důležitosti vzdělávání a rozhodli se vytvořit strategie vedoucí k rozšíření účasti na vzdělávacích aktivitách. Tato propagační kampaň byla vytvořena pro oslovení jednotlivců a skupin, zejména však znevýhodněných dospělých. Při založení festivalu spojily své síly nevládní …

Aktuální projekty Republikového centra vzdělávání

Praha, 14. 06. 2012

Načerpejte inspiraci u výběru z aktuálních projektů RCV:Jedeme dálProjekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let věku evidovaných na úřadech práce v Ústeckém kraji déle než 12 měsíců. Osoby z výše uvedené cílové skupiny budou podpořeny prostřednictvím komplexního a provázaného souboru nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, čímž dojde k …

7.zasedání Národního poradenského fóra

Praha , 11. 06. 2012

Ve středu 27.6.2012 se v zasedací místnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uskuteční 7.zasedání Národního poradenského fóra. Na programu bude prezentace plnění priorit za uplynulé období. Začátek zasedání ve 13.00.  

Časopis ANDRAGOGIKA

Praha, 08. 06. 2012

Andragogika je jediné odborné periodikum svého druhu v ČR. Vychází již od roku 1996. Academia Economia s.r.o. jej vydává ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Časopis přináší odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění …

1 2 3 4 5 6