Článek

Úvodní strana » Archiv článků » Časopis Lifelong Learning

Časopis Lifelong Learning

Autor: , publikováno dne: 30. 05. 2012

Do sekce informační zdroje/užitečné webové zdroje jsme přidali odkaz na čaopis Lifelong Learning, vydávaný Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, který vychází od roku 2011.Časopis Lifelong Learning:

  • je nezávislým recenzovaným vědecko-odborným periodikem, které publikuje původní vědecké práce českých i zahraničních autorů, přehledové studie, vynikající studentské práce, zprávy a analytické recenze vztahující se k aspektům celoživotního učení a vzdělávání (zejména profesního, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů);
  • je svým obsahem zaměřen na akademické pracovníky, vysokoškolské pedagogy, výzkumníky, odborníky zabývající se celoživotním vzděláváním, pedagogické pracovníky středních odborných škol a učilišť, lektory kurzů celoživotního vzdělávání, ale i vysokoškolské studenty a širší odbornou veřejnost;
  • vychází s periodicitou třikrát ročně (duben, srpen a prosinec).

Cílem recenzovaného časopisu Lifelong Learning je přinášet aktuální poznatky z oblasti celoživotního učení a vzdělávání.
Objednávky on-line zde:http://www.icv.mendelu.cz/cz/lifelonglearning/obj