Článek

Úvodní strana » Archiv článků » Časopis ANDRAGOGIKA

Časopis ANDRAGOGIKA

Autor: , publikováno dne: 08. 06. 2012

Andragogika je jediné odborné periodikum svého druhu v ČR. Vychází již od roku 1996. Academia Economia s.r.o. jej vydává ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Časopis přináší odborné příspěvky z teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých, představuje moderní formy a metody vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách, sleduje dění a nové trendy v oboru, informuje o nových publikacích aj. zajímavých zdrojích. Na jeho obsahu se autorsky podílejí kromě představitelů AIVD ČR i vysokoškolští pedagogové, zejména z pražské a olomoucké katedry andragogiky, pracovníci Národního vzdělávacího fondu i vzdělavatelé z praxe.

V prvním letošním čísle mimo jiné najdete:

ZE ŽIVOTA AIVD ČR
Aktuality z projektu OP LZZ „Strategie Age Managementu v České republice“
Seznam absolventů kurzu Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých

ROZHOVOR ANDRAGOGIKY
Mgr. Jakub Stárek, vrchní ředitel sekce vzdělávání MŠMT

TÉMA: KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Trendy e-learningu v podnikovém vzdělávání a andragogika
Virtuální online komunikace není hudba budoucnosti
Postupy a metody využití e-learningu ve firemní praxi
Kritika e-learningu a budúcnosť vzdelávacích technológií
M-learning a vzdelávanie dospelých
Moodle – nástroj pro podporu vzdělávání nejen ve školství
Tlumočnická služba online může představovat dveře ke vzdělávání dospělých neslyšících

Z TEORIE
Cyklus zkušenostního učení a jeho ideové inspirace

Z PRAXE
Jak dosáhnout co největšího přínosu vzdělávání pomocí práce s účastníky před a po kurzu
Ako čítať inovovanú stratégiu celoživotného vzdelávania 2011 na Slovensku?

RECENZE
Barešová, A.: E-learning ve vzdělávání dospělých
Sociální práce/Sociálna práca, časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej práci

AKTUALITY
Zahraniční inspirace pro rozvoj lidských zdrojů
Mezinárodní sympozium Celoživotní učení a sociální politika: vazby a přesahy
Asociace podpořila vzdělávání pedagogů odborných předmětů
Národní cena kariérového poradenství 2012


Informace o předplatném na stránkách časopisu: http://www.andragogika.net/info/index.php?page=about. Odkaz také najdete v seznamu užitečných webových adres.