Článek

Úvodní strana » Archiv článků » Aktuální projekty Republikového centra vzdělávání

Aktuální projekty Republikového centra vzdělávání

Autor: , publikováno dne: 14. 06. 2012

Načerpejte inspiraci u výběru z aktuálních projektů RCV:

Jedeme dál
Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti osob starších 50ti let věku evidovaných na úřadech práce v Ústeckém kraji déle než 12 měsíců. Osoby z výše uvedené cílové skupiny budou podpořeny prostřednictvím komplexního a provázaného souboru nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, čímž dojde k doplnění požadované kvalifikace účastníků, zvýšení jejich kariérového sebevědomí a opětovnému vstupu na trh práce.

Mladí na trhu práce
Cílme projektu je  zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob evidovaných na úřadech práce v Moravskoslezském kraji mladší 25ti let prostřednictvím realizace komplexního programu zaměstnanosti posilující sociální a profesní kompetence a odstraňující bariéry pro trvalý vstup na trh práce.

Vracíme se na trh práce na Vysočině
Oblast podpory, v rámci které je projekt podpořen, je zaměřena na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Seznam všech projektů včetně odkazů na vlastní www stránky můžete najít na stránkách RCV: http://www.rcv.cz/cs/articles/show/aktualni_projekty