Článek

Úvodní strana » Archiv článků » Stabilizace Národního poradenského fóra

Stabilizace Národního poradenského fóra

Autor: Tereza Listová, publikováno dne: 13. 05. 2010

Národní poradenské fórum bylo zřízeno dne 13.5.2010 rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR, jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. NPF nenahrazuje již existující koordinační struktury v poradenství, nýbrž realizuje své cíle prostřednictvím členských organizací, pracovních skupin a projektových partnerství. Nicméně prostřednictvím Národního poradenského fóra lze - vzhledem k potenciálu jeho členské základny - zajistit meziresortní koordinaci aktivit spojených nejen se získáváním odborných kompetencí poskytovatelů kariérového poradenství v rámci počátečního a dalšího vzdělávání, ale především pak koordinaci projektových záměrů realizovaných v oblasti celoživotního poradenství na resortní i meziresortní úrovni. Představuje tedy potřebný krok ke zvýšení synergie nastavených systémových změn na národní úrovni a tím i přínos pro efektivnější využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a z ESF.

V současnosti tvoří členskou základnu NPF 17 subjektů zabývajících se poskytováním a rozvojem služeb kariérového poradenství v ČR. Předpokládá se však rozšíření této základny o další významné aktéry na poli celoživotního poradenství. V rámci NPF vznikla také koordinační skupina, jejímž hlavním úkolem je podílet se na zajištění organizační, technické a administrativní činnosti NPF.