Článek

Úvodní strana » Archiv článků » 1. zasedání Národního poradenského fóra

1. zasedání Národního poradenského fóra

Autor: Tereza Listová, publikováno dne: 17. 05. 2010

Dne 17. května se v prostorách Velkého zrcadlového sálu MŠMT konalo 1. zasedání Národního poradenského fóra (NPF).

Na programu výše uvedeného setkání bylo např. představení plánů MŠMT a MPSV v oblasti poradenství s ohledem na gesci obou resortů. V průběhu jednání byly ustanoveny následující klíčové priority NPF pro roky 2010-2012:

  1. Realizovat meta-analytické práce a další specifické analýzy v oblasti kariérového poradenství, tak aby existoval ucelený pohled na tuto oblast;
  2. Definovat kvalifikace v kariérovém poradenství a cesty k jejich získání;
  3. Zabezpečit organizaci, koordinaci, dostupnost a materiální zabezpečení kariérového poradenství (vč. vymezení kompetencí MPSV a MŠMT);
  4. Identifikovat a integrovat informační zdroje a poradenské nástroje kariérového poradenství;
  5. Připravit podporu marketingu a PR kariérového poradenství;
  6. Zabezpečit péči o specifické cílové skupiny skrze kariérové poradenství;

V souladu se závěry jednání se aktuálně připravuje Akční plán, který bude nástrojem naplňování priorit NPF; zpracovává se individuální projekt národní, který za využití prostředků ESF povede k naplnění cílů vládou schválené Strategie celoživotního učení ČR a prioritních témat NPF; vytvořen bude také webový portál NPF.

MŠMT a MPSV společně spolupracují na naplnění vize celoživotního poradenství. Vymezení gescí a vzájemné propojení aktivit obou ministerstev je považováno za klíčové pro fungující kooperaci obou resortů. Předpokládá se, že NPF se bude scházet nejméně čtyřikrát ročně.