Článek

Úvodní strana » Archiv článků » 3. zasedání NPF

3. zasedání NPF

Autor: , publikováno dne: 02. 02. 2011

Dne 2. února 2011 proběhlo v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 3. zasedání Národního poradenského fóra, na kterém se kromě obecných záležitostí řešila především otázka další práce na Akčním plánu. Gestoři jednotlivých kapitol seznámili ostatní členy NPF se současným stavem Akčního plánu a představili svoje vize do budoucnosti. Především iniciovali založení pracovních skupin k jednotlivým kapitolám a zdůraznili zájem o zapojení se nejen iniciálních, ale i asociovaných členů NPF a dalších odborníků z oblasti kariérového poradenství.  Dalším bodem programu zasedání bylo představení aktivit Evropské sítě na podporu rozvoje kariérového poradenství v celoživotní perspektivě (European Lifelong Guidance Policy Network – ELGPN) za období 2009 – 2010 a načrtnutí plánů na období 2011 - 2012 a byla zde i představena a následně schválena Zpráva o činnosti Národního poradenského fóra za rok 2010. Další, již 4. zasedání NPF, proběhne 27. dubna 2011 opět v prostorách MŠMT.