Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR,o.s.

Zavřít Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR,o.s.

Zástupci:

Mgr. Erika Konupčíková - výkonná ředitelka - reditel@aivd.cz

WWW: www.aivd.cz, www.andromedia.cz

Info:

Jsme profesním sdružením s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. Jsme členem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.