Aspekt

Zavřít Aspekt

Zástupci:

Ing. Michal Pejskar - manažer projektu "Education of Career Counsellors around Europe" - michal.pejskar@aspektos.cz, tel.: 774 120 712
Mgr. Lucie Sedláčková - předsedkyně sdružení - lucie.sedlackova@aspektos.cz, tel.: 774 976 993

WWW: www.aspektos.cz

Info:

Občanské sdružení Aspekt vzniklo v roce 2008 jako subjekt sdružující osoby se zájmem o lidský potenciál a jeho rozvoj, zejména v oblasti kompetencí pro uplatnění na trhu práce, o oblast kariérového poradenství a se zájmem o sociální inkluzi a spolupráci mezi subjekty, které v těchto oblastech působí.

Od roku 2010 Aspekt poskytuje na Náchodsku a Rychnovsku službu podporovaného zaměstnávání, a to zejména klientům se zdravotními potížemi. Jeho stěžejní součástí je právě kariérové poradenství. Aspekt dále provozuje poradenský portál bezprace.eu (www.bezprace.eu). Je členem České unie pro podporované zaměstnávání a je také registrovanou agenturou práce.

Dlouhodobě nás zajímá vzdělávání kariérových poradců v ČR. Tématu jsme se věnovali mj. v projektu "Current European Career Counselling". Abychom vzdělávání kariérových poradců v ČR podpořili, přenášíme v rámci projektu "Education of Career Counsellors around Europe" do České republiky osvědčený norský vzdělávací program.