Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Zavřít Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Zástupci:

Mgr. Magda Šustrová - předsedkyně - sustrova@lli.vutbr.cz
Ing. Lukáš Kučera - člen rady - lukas.kucera@rek.cvut.cz

Info:

Asociace vysokoškolských poradců, AVŠP, o.s., je dobrovolná, nevládní, nezisková a nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Asociace sdružuje akademické pracovníky a další zaměstnance vysokých škol, kteří poskytují poradenské služby, komplexní kariérové vysokoškolské poradenství v oblastech: informačně poradenské, sociálně právní, pedagogické, speciálně pedagogické a psychologické, včetně souvisejících informačních, konzultačních a facilitačních služeb, zájemcům o studium na vysokých školách, studentům vysokých škol a dalším klientům, jimž jsou uvedené služby určeny. Asociace je právnickou osobou s celostátní působností. Vznikla v roce 2007 a členská základna strukturou reprezentuje pracovníky z téměř všech veřejných a soukromých vysokých škol v České republice.