Dům zahraničních služeb – středisko Euroguidance

Zavřít Dům zahraničních služeb – středisko Euroguidance

Zástupci:

Mgr. Alice Müllerová - mullerova@dzs.cz
Kateřina Hašková - katerina.haskova@naep.cz

Info:

Centrum Euroguidance je součástí Domu zahraničních služeb. Dům zahraničních služeb funguje jako příspěvková organizace zajišťující programy mezinárodní spolupráce v oblasti školství, mimo jiné také Program celoživotního učení. Součástí tohoto významného evropského programu zaštítěného Evropskou komisí je také program Euroguidance. Cílem programu Euroguidance je podpora rozvoje poradenských služeb v jednotlivých zemích. Kromě organizace různých národních i mezinárodních akcí pro poradce, zajišťuje Centrum Euroguidance realizaci každoroční soutěže Národní cena kariérového poradenství.