Fond dalšího vzdělávání

Zavřít Aspekt

Zástupce:

Mgr. Markéta Nekolová - vedoucí oddělení koncepcí, analýz a evaluací - marketa.nekolova@fdv.mpsv.cz

WWW: www.fdv.mpsv.cz

Info:

Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Posláním je podporovat uplatnitelnost občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání. FDV je organizací, která přispívá k lepšímu uplatnění a kvalitě života občanů ČR prostřednictvím dalšího vzdělávání.

Bližší informace o činnosti FDV naleznete na www.fdv.mpsv.cz.