Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dalšího vzdělávání

Zavřít Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dalšího vzdělávání

Zástupci:

Mgr. Monika Měšťanová - monika.mestanova@msmt.cz

Info:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) patří mezi ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen(ka) vlády ČR. Působnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR v aktuálním znění. MŠMT, a zejména Odbor dalšího vzdělávání, se zaměřuje na další vzdělávání, coby integrální součást celoživotního učení, které je důležitým faktorem růstu produktivity a konkurenceschopnosti ekonomiky. Pozitivní důsledky pro ekonomiku by mělo přinášet zejména profesně orientované další vzdělávání, které by mělo přispívat k vyšší schopnosti inovací, flexibilizaci pracovních sil, rychlé adaptaci na nové technologie a technologické postupy, metody práce atd. Jeho primárním zájmem v oblasti DV je tedy takové vzdělávání, které vede přímo či nepřímo ke zvýšení konkurenceschopnosti jedince, k zlepšení jeho pozice na pracovním trhu, a tím i zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti celé ČR.