Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity

Zavřít Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity

Zástupci:

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D - odborná asistentka - hlouskov@phil.muni.cz, +420 549 493 132

WWW: www.phil.muni.cz/wupv

Info:

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří mezi vysokoškolská pracoviště, která kromě vzdělávací činnosti vynikají bohatou výzkumnou činností (Věda a výzkum). Jakkoli jsou dílčí témata jednotlivých výzkumů různorodá, lze konstatovat, že již více jak patnáct let se daří rozvíjet výzkum fungování základních škol a v poslední době se oblast výzkumu rozšířila o téma celoživotního učení dospělých včetně poradců (publikační činnost). Kromě výzkumné činnosti pracovníci Ústavu pedagogických věd vzdělávají pedagogy, sociální pedagogy a nově i andragogy (http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium), kteří nezřídka nacházejí své pracovní uplatnění v oblasti poradenských služeb v neziskovém i veřejném sektoru. Ke vzdělávací činnosti ústavu se vztahuje celá řada rozvojových projektů (Věda a výzkum), z nichž mnohé jsou zaměřeny na zkvalitňování výuky s ohledem na soudobé požadavky na vzdělávání poradců i s ohledem na proměny trhu práce, na který studenti po absolutoriu studia vstupují.