Národní institut pro další vzdělávání

Zavřít Národní institut pro další vzdělávání

Zástupci:

Mgr. Šárka Došková - metodik pro vzdělávání - doskova@nidv.cz, +420 266 106 354
Mgr. Věra Havlíková - metodik pro vzdělávání - havlikova.v@nidv.cz, +420 266 106 354

WWW: www.nidv.cz

Info:

Hlavní činností Národního institutu pro další vzdělávání je tvorba a realizace vzdělávacích programů DVPP na území celé ČR. Dále metodická a koncepční činnost v oblasti DVPP. Významnou součástí je tvorba a realizace projektů ESF. Národní institut zajišťuje vzdělávání učitelů v projektu PRO.MZ, kde je partnerem CZVV v aktivitě CISKOM, jejímž cílem je vzdělávání pedagogů k reformované maturitní zkoušce. NIDV rovněž průběžně realizuje analýzu potřeb v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve spolupráci s MŠMT se podílí se na tvorbě koncepce v oblasti dalšího vzdělávání.