Národní ústav pro vzdělávání

Zavřít Národní ústav pro vzdělávání

Zástupci:

Mgr. Pavlína Šťastnová - pavlina.stastnova@nuv.cz

Info:

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) přispívá již šedesát let k rozvoji odborného školství v České republice. Je organizací přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a společně s ním zpracovává koncepce pro další rozvoj základního, středního, odborného a dalšího vzdělávání. NÚV je otevřeným zdrojem informací o všech oborech vzdělání, středních i vyšších odborných školách i o jejich absolventech. To vše zpřístupňuje v tištěné formě i na internetu pro široké spektrum zájemců z řad veřejnosti, pro orgány veřejné správy, zaměstnavatele a mnohé další organizace. NÚV slouží jako poradní místo pro žáky i rodiče při výběru školy a oboru a pomáhá učitelům, kteří žákům radí ve školách. K významným cílům NÚV patří právě podpora celoživotního vzdělávání.