Ing. Zuzana Freibergová

Zavřít Národní vzdělávací fond – Středisko podpory poradenských služeb

Zástupci:

Ing. Zuzana Freibergová - Vedoucí Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., Členka Asociace výchovných poradců, o.s., Členka Asociace vysokoškolských poradců, o.s. - freibergova@nvf.cz