Republikového centra vzdělávání, s.r.o.

Zavřít Republikového centra vzdělávání, s.r.o.

Zástupci:

Ing. Pavel Široký - pavel.siroky@rcv.cz, +420 569 624 343
PhDr. Vladimír Široký

WWW: www.rcv.cz

Info:

Posláním Republikového centra vzdělávání, s.r.o., je uspokojování potřeby občanské společnosti vytvářet hodnoty pomocí správných lidí na správných místech. Všechny naše činnosti směřují k tomu, aby každý člověk mohl vykonávat takovou práci, která jemu, jeho rodině, zaměstnavateli, zákazníkům i celé společnosti přinese maximální užitnou hodnotu.

Společnost Republikové centrum vzdělávání, s.r.o., byla založena 1. června 1998 pod názvem PDC, s.r.o. (Profesní diagnostické centrum). Od počátku své existence se společnost zaměřovala na oblast rozvoje lidských zdrojů, výzkum potenciálu člověka ve vztahu k jeho profesnímu uplatnění, projektové řízení (jak národní, tak nadnárodní projekty) a zavádění inovací v personálním poradenství, zejména využívání výpočetní techniky a automatizovaného zpracování v pracovní diagnostice.

V roce 2002 byla společnost přejmenována na současný název – Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. – a svou činnost rozšířila o pořádání rekvalifikačních kurzů (pro klienty úřadů práce, zaměstnavatelské rekvalifikace, poradenské programy), akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Tuto vzdělávací činnost společnost v současné době realizuje v rámci celé České republiky, pro všechny věkové kategorie. Vedle vzdělávací činnosti a projektového řízení společnost Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. (dále jen „RCV“) zabezpečuje pro úřady práce poradenský nástroj pod názvem „Pracovní diagnostika COMDI“, který je Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR uznán za poradenský nástroj Aktivní politiky zaměstnanosti ČR. V současné době je RCV generálně pověřeno MPSV ČR implementací pracovní diagnostiky COMDI v rámci ČR.