TREXIMA, spol. s r. o.

Zavřít TREXIMA, spol. s r. o.

Zástupci:

Jaromír Janoš - janos@trexima.cz

WWW: www.trexima.cz

Info:

Společnost TREXIMA, spol. s r. o. je poradenskou a konzultační organizací zabývající se všemi aspekty lidského faktoru v pracovním procesu a také tvorbou a provozováním informačních systémů. Firma vznikla v roce 1991 a v současné době 62 zaměstnanců. Hlavní sídlo společnosti je ve Zlíně a svou pobočku má také v Praze. Firma má sesterskou společnost TREXIMA Bratislava, spol. s r. o., která se zaměřuje na realizaci obdobných projektů na Slovensku.

Společnost své zakázky realizuje zejména v oblastech profesionálního poradenství v oblasti lidských zdrojů, racionalizace a měření práce, statistických šetření průměrných mezd, tvorby a provozu rozsáhlých informačních systémů. Rovněž realizuje projekty ve veřejném sektoru v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kvalifikací a analýz trhu práce (včetně projektů financovaných z evropských zdrojů).

Mezi nejvýznamnější realizované zakázky společnosti patří: