Akademická poradna a centrum podpory při TU v Liberci

Zavřít Akademická poradna a centrum podpory při TU v Liberci

Zástupci:

Mgr. Iveta Pospíšilová - iveta.pospisilova@tul.cz

Info:

Technická univerzita v Liberci – TUL je veřejnou vysokou školou univerzitního typu podle zákona č. 111/1998 Sb., TUL má 6 fakult, 2 vysokoškolské ústavy, Centrum dalšího vzdělávání. TUL uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a programy celoživotního vzdělávání.

Informace o oddělení APC:

Akademická poradna a centrum podpory (APC) TUL poskytuje poradenské služby a konzultace v těchto oblastech: studijní poradenství, sociální poradenství, psychologické poradenství zprostředkujeme, poradenství pro studenty se speciálními potřebami, profesní poradenství, duchovní poradenství. Zajišťujeme asistenční a další odborné služby studentům se speciálními potřebami na TUL.