Úřad práce ČR – Generální ředitelství

Zavřít Úřad práce ČR – Generální ředitelství

Zástupci:

PhDr. Eva Síkorová - Eva.Sikorova@uradprace.cz

Info:

Úřady práce jsou hlavním nástrojem státu pro zabezpečení státní politiky zaměstnanosti s cílem dosažení plné zaměstnanosti a ochrany proti nezaměstnanosti. (Zákon 435/2004 Sb.) www.portal.mpsv.cz

Z mnohostranné činnosti úřadu práce uvádíme pouze ty, které se vztahují k zaměření Národního poradenského fóra:

Úřady práce vytvářejí rozsáhlou síť po celé republice a jejich služby jsou dostupné všem osobám, které chtějí jejich služeb využít.

Součástí každého úřadu práce je Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání, jehož náplní je poskytování zmiňovaných poradenských služeb. Jeho klientelu tvoří široká veřejnost, žáci 8. A 9. tříd základních škol, studenti středních a vysokých škol, uchazeči o zaměstnání. Poskytování služeb je bezplatné. Nejdůležitější informace jsou uveřejněny na : http://portal.mpsv.cz/sz/local/ab_info/ipsmain