Vysočina Education

Zavřít Vysočina Education

Zástupci:

Mgr. Roman Křivánek - ředitel - krivanek@vys-edu.cz, +420736489749
Ing. Milena Dolejská - projektový manažer - dolejska@vys-edu.cz, +420733632908

Info:

školské zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace (Vysočina Education, school facility for further education of pedagogical staff and school services centre)

Vznikla 13. května 2008 usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina, navazuje na činnost Pedagogického centra Vysočina při SŠS Jihlava (2005 – 2008), všechna práva, povinnosti i závazky přešly na nově vzniklou organizaci.

Hlavním účelem organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje. Předmětem činnosti organizace je podpora rozvoje vzdělanosti v kraji Vysočina v souladu s platnými předpisy. Organizace zajišťuje podporu nebo realizaci plošných opatření ve stěžejních oblastech vzdělávání kraje formou evaluační, projektové, koordinační (zejména síťování organizací), konzultační a poradenské, vzdělávací, metodické, informační a marketingové činnosti. Organizace vykonává činnost školských zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám.