Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Zavřít

Adresa: Žerotínovo nám. 9
WWW: http://www.asociacevsp.cz/
E-mail: rada@asociacevsp.cz
Tel.: 541 148 814

Info:

Asociace vysokoškolských poradců je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Asociace sdružuje akademické pracovníky a další zaměstnance působící na vysokých školách, kteří poskytují studijní, psychologické, speciálně-pedagogické a profesní poradenství včetně dalších souvisejících poradenských, informačních a facilitačních služeb studentům vysokých škol, zájemcům o studium na VŠ a dalším klientům, jimž jsou uvedené služby určeny. Asociace je právnickou osobou s celostátní působností.

Zobrazit na mapě