Asociace výchovných poradců, o.s.

Zavřít

Adresa: Nábřeží Svobody 306
WWW: http://www.asociacevp.cz
E-mail: rada.avp@nvf.cz
Tel.: 731 449 116

Info:

Asociace sdružuje poradenské pracovníky působící v různých typech vzdělávacích a poradenských institucí. Jedná se především o výchovné poradce základních, středních a vyšších odborných škol, dále poradce působící na vysokých školách, na úřadech práce a v dalších vzdělávacích a poradenských institucích, poskytující výchovné, studijní a profesní poradenství klientům bez rozdílu věku. Cílem Asociace je prosazovat společné zájmy poradenských pracovníků, respektujíc přitom suverenitu svých členů, s vědomím nutnosti vzájemné pomoci při zlepšování spolupráce mezi členy a jejich postavení ve společnosti. Za tímto účelem bude Asociace usilovat o prezentování a prosazování společných zájmů členské základny, o podporu rozvoje a kvality výchovného, studijního a profesního poradenství, o zapojování členů do domácích a mezinárodních projektů, o zprostředkovávání informací a zkušeností mezi členy, o informování veřejnosti o výchovných, studijních a profesních poradenských službách, o podporu rozvoje celoživotního vzdělávání (kurzů, výcviků, seminářů, konferencí apod.) poradců. (Výňatek ze stanov Avp)

Zobrazit na mapě