Naše aktivity

Úvodní strana » Naše aktivity

Národního poradenské fórum bylo zřízeno dne 13.5.2010 rozhodnutím ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a ministra práce a sociálních věcí ČR, jako poradní orgán obou resortů pro oblast kariérového poradenství v celoživotní perspektivě. NPF nenahrazuje již existující koordinační struktury v poradenství, nýbrž realizuje své cíle prostřednictvím členských organizací, pracovních skupin a projektových partnerství. Nicméně, prostřednictvím Národního poradenského fóra lze - vzhledem k potenciálu jeho členské základny - zajistit meziresortní koordinaci aktivit spojených nejen se získáváním odborných kompetencí poskytovatelů kariérového poradenství v rámci počátečního a dalšího vzdělávání, ale především pak koordinaci projektových záměrů realizovaných v oblasti celoživotního poradenství na resortní i meziresortní úrovni. Představuje tedy potřebný krok ke zvýšení synergie nastavených systémových změn na národní úrovni a tím i přínos pro efektivnější využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a z Evropského sociálního fondu. Více informací o postavení, cílech, působnosti, členství, organizační struktuře a financování NPF naleznete zde:

Usnesení NPF: