Prohlášení o přístupnosti

Úvodní strana » Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k vyhlášce č. 64/2008 Sb. a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Výčet nesplněných podmínečně povinných Pravidel přístupnosti a odůvodnění

Portál narodniporadenskeforum.cz a na něm obsažená aplikace Google Maps API nesplňuje dvě podmínečně povinná Pravidla přístupnosti. Tato norma vyžaduje uvádět na webu všechna nesplněná podmínečně povinná pravidla i s návodem pro hendikepované uživatele, jak postupovat v případě, že jim zmíněná nestandardní řešení neumožňují pracovat s portálem.

Pravidlo č. 3 a č. 9

(Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné.)

Pro práci s aplikací Google Maps musí mít uživatel ve svém prohlížeči povolený JavaScript. Tento doplněk je standardní součástí všech moderních prohlížečů a je povolen již ve výchozím nastavení. Aplikace Google Maps je pouze vizuální doplněk k zobrazení polohy na mapě. Pokud jste hendikepovaným uživatelem, který využívá asistivních technologií nepracujícími s JavaScripty, můžete nahradit práci s aplikacemi přímým kontaktem provozovatele portálu odesláním e-mailu na adresu info@narodniporadenskeforum.cz.

Použité technologie

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Strict, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS.

Vypnout styly CSS

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením. Odkazy otevírané do nového okna jsou označeny pomocí ikonky (ikonka odkazu otevíraného do nového okna) a doplněny titulkem "odkaz se otevře v novém okně". Otevírání do nového okna je přístupné pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, odkaz se otevře standartně ve stejném okně.

Odkaz pro tisk uvedený za každým dokumentem je přístupný pouze se zapnutým javascriptem. Pokud uživatel nemá javascript povolen, může použít běžný způsob tisku z prohlížeče (funkčnost tisku tím není nijak omezena).

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Klávesové zkratky

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu webmaster@narodniporadenskeforum.cz.