Archiv událostí

Úvodní strana » Archiv událostí

Rok 2012

2015 2014 2013 2011 2010

Konference Nová sociálna edukácia človeka

Prešov , 8.11.2012

Dne 8.11.2012 se v době od 9 do 18.30 v Aule Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity bude konat mezinárodní vědecká konference na téma Nová sociální výchova člověka (?). Hosty budou jak akademičtí pracovníci, tak i odborníci z praxe. Cílem konference je diskuse nad smyslem, vizemi a aktuální realitou celoživotního vzdělávání, …

IMPROVE

Praha , 30.10.2012

30.10.2012 se v Praze koná konference IMPROVE, uzavírající stejnojmenný projekt Střediska podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu. Na konferenci bude představen proces ověřování kompetencí kariérových poradců projektu IMPROVE a dis­kutovány výsledky hodnocení pi­lotního ověření procesu hodnocení kompetencí kariérových poradců.Místem konání bude K-centrum na Senovážném náměstí, čas: 10- 15.00. K účasti …

Konference Career Guidance for Social Justice, Prosperity and Sustainable Employment – Challenges for the 21st Century

Mannheim, 3-6.10.2012

Mezinárodní konferenci organizuje HDBA, University of Applied Labours Studies ve spolupráci s mezinárodní organizací IAEVG. Od 3 do 6.října 2012 se bude konat v Mannheimu (Německo). Konference bude mít celkem osm tematických okruhů; mj. kariérové poradenství a globalizace, nové teorie a přístupy v kariérovém poradenství,  etické otázky či zjišťování efektivity …

Psychologie práce a organizace v ČR

Praha, 20 - 21.9.2012

Na toto téma se ve dnech 20-21.9.2012 se uskuteční konference, kterou spoluorganizují Vysoká škola ekonomická, Česká zemědělská univerzita a filozofické fakulty Univerzit Palackého a a Karlovy. Mezi pozvanými vystupujícími je např. PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D. z katedry psychologie ČZU s příspěvkem Profesní a kariérové poradenství - současnost a budoucnost. Program …

ICOLLE 2012

Brno, Křtiny, 18.9 - 19.9.2012

4. mezinárodní konferenci celoživotního vzdělávání pořádá Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 18.9 - 19.9.2012 a jejím hlavním letošním tématem bude: Neformální vzdělávání jako významná součást celoživotního učení.Diskutovaná témata budou z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů. Jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina. …

1 2 3 4