Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » Workshop partnerství TTnet

Workshop partnerství TTnet

Místo: Česká zemědělská univerzita, Praha Suchdol, termín: 18 - 19.4.2012

Národní ústav pro vzdělávání pořádá ve spolupráci s pražskou pobočkou České pedagogické společnosti a za finanční podpory MŠMT workshop na téma: Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání ? Termín: 18-19.4.2012, místo konání: Konferenční centrum Školního lesního podniku České zemědělské univerzity v Praze. Plné znění pozvánky a přihlášku naleznete na těchto stránkách: http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/ttnet/workshop-partnerstvi-ttnet