Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » /Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých

/Ne/rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých

Místo: Praha, Brusel, Olomouc, termín: 10-12.9.2012

Již poosmé se v letošním roce uskuteční mezinárodní festival vzdělávání dospělých AEDUCA. Festival je koncipován jako platforma pro propagaci celoživotního vzdělávání, výměnu a sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání, a v neposlední řadě pro setkání všech odborníků i příznivců v této oblasti.

AEDUCA mimo jiné nabízí příležitost prezentovat vzdělávací instituce a jejich programy, včetně možnosti prezentovat projekty rozvoje lidských zdrojů a je tradičně doprovázena společenským a kulturním programem. Letošní ročník bude zahájen v květnu v Praze, nově v Bruselu slavnostním setkáním odborníků a příznivců vzdělávání dospělých za účasti zástupců vzdělávacích institucí, firem, asociací, médií, osobností státní správy a představitelů politické scény.Festival bude pokračovat ve dnech 10.- 12.9.2012 odbornou částí v Olomouci. Organizátoři v rámci odborné části letos plánují následující konference:

  • Legitimizace andragogiky
  • Role vzdělávání v rámci aktivního stárnutí  (Asociace univerzit 3. věku)
  • (Ne)rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých (hlavní konference)
  • Ženy manažerky, podnikatelky -  riziko nebo výzva? (Moravská asociace podnikatelek a manažerek)
  • Trendy ve vzdělávání dospělých (workshopy)
  • Otazníky ve vzdělávání vedoucích pracovníků ve školství (ICV FF UP v Olomouci)
  • Kvalita dalšího vzdělávání očima zaměstnavatelů

Bližší informace nalezente v pozvánce:http://www.aeduca.cz/document/2012/AEDUCA_pozvanka.pdf Zaregistrovat se můžete zde:http://www.aeduca.cz/ucast/34_Nerovne-prilezitosti-ve-vzdelavani-br--dospelych-10-1292012.xhtml