Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » ICOLLE 2012

ICOLLE 2012

Místo: Kongresové centrum Mendelovy univerzity, termín: 18.9 - 19.9.2012

4. mezinárodní konferenci celoživotního vzdělávání pořádá Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 18.9 - 19.9.2012 a jejím hlavním letošním tématem bude: Neformální vzdělávání jako významná součást celoživotního učení.
Diskutovaná témata budou z oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků, dalšího odborného vzdělávání a vzdělávání seniorů. Jednací jazyky: čeština, slovenština a angličtina. Účast na plenárním jednání přislíbili: prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc.(UKF v Nitre), Mgr. Jakub Stárek (MŠMT ČR), záštitu nad konferencí převzal rektor Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Registrovat se můžete až do 17.9.2012 zde: http://icolle.mendelu.cz/registrace.php.
Detailní informace o konferenci: http://icolle.mendelu.cz/index.php