Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » Konference Nová sociálna edukácia človeka

Konference Nová sociálna edukácia človeka

Místo: Prešovská univerzita, Pravoslavná bohoslovecká fakulta, termín: 8.11.2012

Dne 8.11.2012 se v době od 9 do 18.30 v Aule Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity bude konat mezinárodní vědecká konference na téma Nová sociální výchova člověka (?). Hosty budou jak akademičtí pracovníci, tak i odborníci z praxe. Cílem konference je diskuse nad smyslem, vizemi a aktuální realitou celoživotního vzdělávání, výchovy a poradenství s důrazem na sociální aspekty a z pohledu teologie, antropologie, filozofie, kulturologie, psychologie, pedagogiky, andragogiky, sociologie, sociální práce a sociální politiky. Podrobný program konference si můžete prostudovat zde: http://www.andromedia.cz/sites/default/files/editor/dokumenty/konferencia.pdf

Účastnický poplatek činí 50 EUR (hradí se na místě), přihlásit se můžete do 30.6.2012 vyplněním a odesláním návratky (viz přílohy), kterou najdete na této stránce: http://www.andromedia.cz/nov%C3%A1-soci%C3%A1lna-eduk%C3%A1cia-%C4%8Dloveka-konferencia