Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » Národní cena kariérového poradenství 2013

Národní cena kariérového poradenství 2013

Místo: Česká republika, termín: 5.3 -17.6.2013

Centrum Euroguidance působící při Domu zahraničních služeb vyhlašuje již pátý ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Soutěž je realizovaná ve spolupráci s centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci.

 

Cílem soutěže je zviditelnění poskytovaných služeb a ocenění dobré praxe v oblasti kariérového poradenství v ČR.

 

Kdo se může do soutěže přihlásit:

Organizace a fyzické osoby poskytující služby kariérového poradenství pro děti, mládež či dospělé a rovněž zaměstnavatelé poskytující kariérové poradenství svým zaměstnancům.

Národní cena kariérového poradenství je otevřená všem poskytovatelům služeb bez rozdílu. Do soutěže se tedy mohou zapojit organizace (základní nebo střední školy, školská zařízení, univerzity i vysoké školy, instituce dalšího či celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské či vzdělávací agentury, podniky i firmy, mimovládní a neziskové organizace a další), ale i jednotlivci (výchovní poradci, poradci ve státních i nestátních zařízeních a organizacích, soukromí poradci a další).

Novinkou tohoto ročníku je možnost nominovat do soutěže organizaci nebo fyzickou osobu. Do soutěže se tedy můžete přihlásit s vlastní aktivitou (prostřednictvím přihlášky) nebo nominovat jednotlivce, služby či jiné aktivity, které Vás v oblasti kariérového poradenství zaujaly (prostřednictvím nominačního formuláře).

 

Jaké služby je možné do soutěže přihlásit:

Do soutěže je možné přihlásit následující služby: poskytování kariérních informací, kariérového poradenství a kariérového vzdělávání pro mládež i pro dospělé; tj. pro žáky, studenty, zaměstnané i nezaměstnané.

Kromě služby je možné přihlásit i jednorázovou aktivitu (publikace, internetová stránka, nástroj, metoda, akce, výcvik apod.) z celé oblasti kariérového poradenství.

 

Poskytované služby mohou podporovat:

vlastní plánování profesní kariéry u klientů;

sebepoznání, sebereflexi a pozitivní sebeoobraz, proaktivitu, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k učení, kritické myšlení a efektivní práci s informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;

schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;

získávání a rozvíjení znalostí a povědomí o situaci a změnách na trhu práce;

okamžité získání zaměstnání klientů;

rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnavatelnost jedinců;

rozvoj dovedností, které jsou vyžadovány ze strany zaměstnavatelů.

 

Jak nominovat:

Vyplněním nominačního formuláře, který je dostupný na webové stránce Euroguidance:http://www.euroguidance.cz/cz/akce/nominace-do-narodni-ceny-karieroveho-poradenstvi-2013.html od 5. března 2013 a jeho zasláním na adresu euroguidance@naep.cz do 17. května 2013.

 

Jak se přihlásit:

Vyplněním přihlášky, která je dostupná na webových stránkách http://www.euroguidance.cz/cz/akce/nominace-do-narodni-ceny-karieroveho-poradenstvi-2013.html od 10. dubna 2013 a jejího zaslání nejpozději do 17. června 2013 na adresu euroguidance@naep.cz.

 

Podmínky pro účast v soutěži:

1. Poskytování služeb kariérového poradenství, resp. realizace jednotlivých aktivit (publikace, internetová stránka, nástroj, metoda, akce, výcvik apod.) z oblasti kariérového poradenství.

2. Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce http://www.euroguidance.cz/cz/akce/nominace-do-narodni-ceny-karieroveho-poradenstvi-2013.html, a její odeslání nejpozději do 17. června 2013 elektronicky na adresu Centra Euroguidance euroguidance@naep.cz.

 

Do soutěže budou přijímány příspěvky v češtině, přičemž služby kariérového poradenství mohou být poskytovány i v cizím jazyce. Služby přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit pouze v případě, že byly inovovány. Příspěvky nesplňující výše uvedené podmínky budou ze soutěže vyřazeny.

 

Více informací o soutěži na Slovensku najdete na stránkách slovenského centra Euroguidance: www.saaic.sk/euroguidance.

 

Hodnocení soutěžních příspěvků:

Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v průběhu období červen – srpen 2013. Součástí hodnocení může být i návštěva organizátorů v místě poskytování služby přihlášené do soutěže.

Hodnocení příspěvků a vyhlášení výsledků soutěže bude probíhat samostatně v ČR i v SR.

 

Ceny:

studijní pobyt pro jednu osobu do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku;

bezplatná účast a prezentace oceněných příspěvků na semináři věnovanému tématu kariérového poradenství (podzim 2013);

publikace vybraných příspěvků ve sborníku a na stránkách www.euroguidance.cz.

Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.                                                                       

Harmonogram soutěže:

Vyhlášení nominací do soutěže: 5. březen 2013

Uzávěrka nominací do soutěže: 17. květen 2013

Vyhlášení soutěže: 10. duben 2013

Termín odevzdání soutěžních příspěvků: 17. červen 2013

Hodnocení: červen – srpen 2013

Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků: 19. a 20. září 2013

Studijní návštěva do Švédska: podzim 2013