Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI

Místo: EKS, Dejvická 28, termín: 12.10.2013

Datum: 12. 10. 2013, 10:00 – 16:00

Místo konání: EKS, Dejvická 28, Praha 6 (metro Hradčanská, nebo Dejvická)

Lektorka: Ing. Helena Košťálová

Pořádá: Evropská kontaktní skupina

Cena: 1450,- Kč

 

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen všem zájemcům o kariérové poradenství (kariéroví poradci či ti, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují).

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • poskytujete klientům pracovní poradenství
  • hledáte inspiraci pro vaši poradenskou práci

 

Obsah kurzu:

Kurz vychází ze zahraničního konceptu kariérového managementu „Career management skills“, který klade důraz na práci s kompetencemi účastníků poradenství. Zaměříme se především na nástroje, které nám pomohou identifikovat kvality a silné stránky.  Osvojíme si praktické techniky zaměřené na rozvoj dovedností při hledání vhodného profesního uplatnění. Vyzkoušíme si, které z nich lze použít při skupinovém poradenství (například v job clubech).  Naučíme se, jak přizpůsobovat metody kariérového poradenství různým cílovým skupinám. Seznámíme s konceptem kompetenčního portfolia a postupy, jak s ním pracovat s klienty při volbě povolání nebo přípravě na pracovní pohovor.

Kurz je akreditován MŠMT a MPSV.

Na kurzu se naučíte:

·         jak rozvíjet kompetence klientů pomocí technik kariérového poradenství

·         flexibilně upravovat metody kariérového poradenství pro různé cílové skupiny

·         jak využít portfolio v poradenské praxi

 

Kdo vás bude školit:

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů.  Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků. Helena je také historicky první výherkyní v soutěži Národní ceny za lektorskou činnost v kariérovém poradenství pro rok 2013.

Jak se přihlásit?

V případě zájmu kontaktujte Sandru Najmanovou na tel: +420 774 454 528, nebo email: sandra.najmanova@ekscr.cz. Více informací a odkaz na přihlášku najdete zde: http://www.ekscr.cz/cs/kurz/kari%C3%A9rov%C3%A9-poradenstv%C3%AD-v-praxi