Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » Evropská konference

Evropská konference

Místo: Evropský dům, Jungmanova 24, termín: 20.01.2014

20. ledna 2014 (9,00 – 15,45 hod.)
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Evropská konference
Systém CH-Q řízení kompetencí
Zhodnocování a uznávání
výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení

Cíle:
Výměna zkušeností a informací o strategiích, postupech a příkladech dobré praxe mapování kompetencí, a to mezi partnery projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies a hlavními aktéry v této oblasti ze zapojených zemí. Hledání společných cest dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ve světě práce.
Témata:
- Rozvoj a implementace koncepcí/systémů řízení kompetencí.
- Zhodnocování a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
- Vytváření vazeb na národní a evropské iniciativy.
- Zvyšování povědomí o významu kultury kompetencí ve vzdělávání a ve světě práce.
Cílové skupiny:
- Představitelé organizací zastoupených v Národním poradenském fóru (MPSV, MŠMT, Úřad práce ČR, NÚV, DZS, profesní asociace, vysoké školy atd.)
- Poskytovatelé kariérového poradenství.
- Zahraniční odborníci ze zemí zapojených do projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies.
Partneři projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies:
NORA – Genderové informační centrum NORA, Česká republika – koordinátor projektu
Magistrat Linz Volkshochschule Wissensturm, Rakousko
Zarabina, Lucembursko
Gesellschaft CH-Q - Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn, Švýcarsko
Online registrace ZDE.
Grundtvig Learning Partnerships – Project 2012-2014
CH-Q - System - From valuation to validation of competencies (CH-Q-S - VVC)
Partneři konference v ČR:
Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce – www.euroguidance.cz
Centrum kompetencí – www.centrumkompetenci.cz
Národní poradenské fórum – www.narodniporadenskeforum.cz
Jazyky komunikace: čeština a němčina (simultánní tlumočení)
Program
9,00 hod. Zahájení, úvodní slovo
Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní poradenské fórum, ČR
Alice Műllerová, Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce, ČR
ČÁST I. Identifikace a rozpoznání kompetencí – strategie a systémy
9,30 hod. Od řízení kompetencí k jejich uznávání – zkušenosti a výzvy ve Švýcarsku
Anita Calonder Gerster, předsedkyně Asociace CH-Q, Zumikon, Švýcarsko
Hans-Peter Hauser, poradce, zástupce Švýcarské federace vzdělávání dospělých, Curych, Švýcarsko
10,30 hod. Přestávka
11,00 hod. Uznávání neformálního vzdělávání v ČR – systém a příklady dobré praxe
Jiří Strádal, hlavní metodik Národní soustavy kvalifikací, Národní institut pro vzdělávání, ČR
Helena Marinková, obsahová manažerka projektu UNIV3, Národní institut pro vzdělávání, ČR
Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, projekt Klíče pro život, Národní institut pro další vzdělávání
Jiří Král, náměstek generální ředitelky Úřadu práce ČR, předseda Asociace bilanční diagnostiky
Grundtvig Learning Partnerships – Project 2012-2014
CH-Q - System - From valuation to validation of competencies (CH-Q-S - VVC)
ČÁST II. Učení postavené na kompetencích a jeho využívání ve Švýcarsku
11,45 hod. Standardy Systému CH-Q integrované do vzdělávacího kurikula pro mladé lidi
Heinz Amstad, ředitel; Bernadette Ammann, školitelka, Brűckenangebote, Zug, Švýcarsko
CH-Q - Řízení kompetencí ve školících programech pro nezaměstnané
Oscar Sallmann, školitel/poradce, Úřad pro ekonomiku a práci, St. Gall, Švýcarsko
12,45 hod. Oběd
ČÁST III. Budování Systému řízení kompetencí CH-Q v ČR
Perspektivy, cíle, opatření s ohledem na:
o Zhodnocování a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení
o Kulturu vzdělávání jako cestu ke kultuře kompetencí
13,45 hod. Panelová diskuze
Moderace diskuze: Silvie Pýchová, koordinátorka projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies, Genderové informační centrum NORA, předsedkyně Centra kompetencí
Jan Brůha, oddělení dalšího vzdělávání, MŠMT, ČR
Evi Etterlin, dříve vedoucí vzdělávání, švýcarský Červený kříž, St. Gall, Švýcarsko
Anna Guler, bývalá školitelka, Nadace „Šance“, Curych, Švýcarsko
Elke Schildberger, školitelka, Magistrat Linz Volkshochschule Wissensturm, Rakousko
15,00 hod. Diskuze a závěry
15,45 hod. Závěr konferenceCíle:
Výměna zkušeností a informací o strategiích, postupech a příkladech dobré praxe mapování kompetencí, a to mezi partnery projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies a hlavními aktéry v této oblasti ze zapojených zemí. Hledání společných cest dalšího rozvoje v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ve světě práce.
Témata:
- Rozvoj a implementace koncepcí/systémů řízení kompetencí.
- Zhodnocování a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
- Vytváření vazeb na národní a evropské iniciativy.
- Zvyšování povědomí o významu kultury kompetencí ve vzdělávání a ve světě práce.
Cílové skupiny:
- Představitelé organizací zastoupených v Národním poradenském fóru (MPSV, MŠMT, Úřad práce ČR, NÚV, DZS, profesní asociace, vysoké školy atd.)
- Poskytovatelé kariérového poradenství.
- Zahraniční odborníci ze zemí zapojených do projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies.
Partneři projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies:
NORA – Genderové informační centrum NORA, Česká republika – koordinátor projektu
Magistrat Linz Volkshochschule Wissensturm, Rakousko
Zarabina, Lucembursko
Gesellschaft CH-Q - Schweizerisches Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn, Švýcarsko
Online registrace ZDE.
Grundtvig Learning Partnerships – Project 2012-2014
CH-Q - System - From valuation to validation of competencies (CH-Q-S - VVC)
Partneři konference v ČR:
Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce – www.euroguidance.cz
Centrum kompetencí – www.centrumkompetenci.cz
Národní poradenské fórum – www.narodniporadenskeforum.cz
Jazyky komunikace: čeština a němčina (simultánní tlumočení)
Program
9,00 hod. Zahájení, úvodní slovo
Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní poradenské fórum, ČR
Alice Műllerová, Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce, ČR
ČÁST I. Identifikace a rozpoznání kompetencí – strategie a systémy
9,30 hod. Od řízení kompetencí k jejich uznávání – zkušenosti a výzvy ve Švýcarsku
Anita Calonder Gerster, předsedkyně Asociace CH-Q, Zumikon, Švýcarsko
Hans-Peter Hauser, poradce, zástupce Švýcarské federace vzdělávání dospělých, Curych, Švýcarsko
10,30 hod. Přestávka
11,00 hod. Uznávání neformálního vzdělávání v ČR – systém a příklady dobré praxe
Jiří Strádal, hlavní metodik Národní soustavy kvalifikací, Národní institut pro vzdělávání, ČR
Helena Marinková, obsahová manažerka projektu UNIV3, Národní institut pro vzdělávání, ČR
Daniela Havlíčková, garantka Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, projekt Klíče pro život, Národní institut pro další vzdělávání
Jiří Král, náměstek generální ředitelky Úřadu práce ČR, předseda Asociace bilanční diagnostiky
Grundtvig Learning Partnerships – Project 2012-2014
CH-Q - System - From valuation to validation of competencies (CH-Q-S - VVC)
ČÁST II. Učení postavené na kompetencích a jeho využívání ve Švýcarsku
11,45 hod. Standardy Systému CH-Q integrované do vzdělávacího kurikula pro mladé lidi
Heinz Amstad, ředitel; Bernadette Ammann, školitelka, Brűckenangebote, Zug, Švýcarsko
CH-Q - Řízení kompetencí ve školících programech pro nezaměstnané
Oscar Sallmann, školitel/poradce, Úřad pro ekonomiku a práci, St. Gall, Švýcarsko
12,45 hod. Oběd
ČÁST III. Budování Systému řízení kompetencí CH-Q v ČR
Perspektivy, cíle, opatření s ohledem na:
o Zhodnocování a uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení
o Kulturu vzdělávání jako cestu ke kultuře kompetencí
13,45 hod. Panelová diskuze
Moderace diskuze: Silvie Pýchová, koordinátorka projektu Grundtvig From Valuation to Validation of Competencies, Genderové informační centrum NORA, předsedkyně Centra kompetencí
Jan Brůha, oddělení dalšího vzdělávání, MŠMT, ČR
Evi Etterlin, dříve vedoucí vzdělávání, švýcarský Červený kříž, St. Gall, Švýcarsko
Anna Guler, bývalá školitelka, Nadace „Šance“, Curych, Švýcarsko
Elke Schildberger, školitelka, Magistrat Linz Volkshochschule Wissensturm, Rakousko
15,00 hod. Diskuze a závěry
15,45 hod. Závěr konference