Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Místo: Horní Počernice, termín: 25.04.2014

Společnost Aspekt pod záštitou doc. Trona Inglara z Oslo and Akershus University College of Applied Sciences si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací a tréninkový program pro KARIÉROVÉ PORADCE.

Místo konaní: Praha 9 – Horní Počernice, Hotel Čertousy, Bártlova 35/10
Termín konání: 25. a 26. dubna, 23. a 24. května a 20. a 21. června 2014

Pro koho je kurz určen? Kariéroví poradci a zájemci o kariérové poradenství z oblasti vzdělávání, práce, sociální sféry, osobního rozvoje, neziskového i soukromého sektoru
Co Vám kurz přinese? Teoretické ukotvení vlastní praxe poradce a náhled na svou praxi z hlediska různých použitelných strategií, vyzkoušení si nových technik a jejich zasazení do své vlastní praxe, rozšíření si souvisejících znalostí.

Proč byste se těmto věcem jako poradce měl/a věnovat?
- Jen vědomě pracující poradce je opravdu dobrý poradce.
- Aby mohl poradce poskytovat poradenství efektivně, musí umět použít různé nástroje a mít dostatek znalostí.
- Poradce potřebuje prostor pro bezpečné vyzkoušení si nových věcí a jejich aplikaci do vlastní praxe.

Lektoři: Mgr. Lucie Sedláčková, Mgr. Lenka Cole, Ing. Michal Pejskar
Externí lektoři: PhDr. Veronika Langrová, Ph.D., PCC, PhDr. Jiří Král, Mgr. Filip Svoboda, ...
Rozsah: 41 vyučovacích hodin á 45 minut.
Výuka kombinuje výklad základních myšlenek, praktická cvičení, hraní rolí, skupinové metody práce, využití fotografií a videoukázek, samostatné zpracování úkolů.

Co ještě získáte?
Nové kontakty a prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, osvědčení potvrzené Oslo and Akershus University College of Applied Sciences.
Cena kurzu: 12.000,- Kč (DPH není kalkulováno, nejsme plátci)
11.000,- Kč pro členy AIVD, 10.000,- Kč pro účastníky z NNO

Více informací a přihlášku na kurz naleznete na těchto webových stránkách: http://aspektos.cz/karierove-poradenstvi/kurzy-pro-karierove-poradce