Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » Mezinárodní konference Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Mezinárodní konference Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Místo: Hotel Devín, termín: 19.5.2015

Mezinárodní konference "Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry"Konference na téma kariérového poradenství organizovaná slovenským Národným ústavom celoživotného vzdelávania v Bratislavě se týká tématu rozvoje dovedností pro plánování kariéry, jako jedné z podstatných součástí kariérového poradenství . Jedná se o mezinárodní konferenci, kde představí příklady dobré praxe zástupci České republiky, Finska, Maďarska, Rakouska a Skotska, kteří ve svých prezentacích poskytnou pohled na řešení problematiky dovedností pro plánování kariéry ve svých zemích, tak i pohled Evropské sítě politik celoživotního poradenství (ELGPN).