Událost

Úvodní strana » Archiv událostí » 22. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“

22. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“

Místo: Dům kultury, termín: 13. - 14. 5. 2015

Ve dnech 13. - 14. května 2015 se uskuteční 22. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2015 s podtitulem „Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015“.

Cílem tohoto semináře je prezentovat a diskutovat témata počátečního odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání v kontextu s vyhlášením roku 2015 Rokem průmyslu a technického vzdělávání, s odpovídajícími prioritami operačních programů Evropského sociálního fondu pro programovací období 2014 – 2020, sektorovými dohodami jako moderním nástrojem sociálního dialogu se všemi zainteresovanými partnery – ministerstva, ÚP ČR, reprezentanti zaměstnavatelů, kraje, asociace středních škol, AIVD atd. 

Během roku 2015 se uskuteční celá řada akcí a aktivit, které mohou přispět ke změně negativního vnímání průmyslu širokou veřejností, poukázat na aktuální nedostatek technicky vzdělaných lidí a potřebu vyššího zájmu rodičů a jejich dětí o technické obory.

 Pořadateli 22. ročníku jsou dále město Kroměříž, Okresní hospodářská komora Kroměříž a Národní ústav pro vzdělávání.