Members of National Guidance Forum

Home » Members

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - náměstek ministra pro vzdělávání

Předseda NPF

jaroslav.fidrmuc@msmt.cz

Ing. Jan Marek

Ing. Jan Marek

Ministerstvo práce a sociálních věcí - náměstek ministryně pro zaměstnanost

Místopředseda NPF

jan.marek@mpsv.cz

Coordination Group of NPF

Other Members of NPF